امروز دوشنبه بیست و هشت اسفند ماه 1396 / ساعت 20:22:06

ملبورن گویا به هیچ سازمان و گروه و دسته ای وابسته نیست 

سر انجام روز گذشته دولت کنونی ایالات متحده تمدید تعلیق معاهده برجام را تصویب و همزمان 14 شرکت و نهاد ایرانی و چینی را در رابطه با تسلیحاتی و برنامه موشکی را مورد تحریم قرار داد .در این پیام گفته شده که تا 120 روز اینده باید تغیراتی در برجام انجام در غیر این صورت از ان خارج خواهد شد.

نگاهی بر عمل کرد و تصمیمات دولت کنونی امریکا میتوان بطور اخذ اذعان کرد که در برایند این حرفها و عمل کرد ها ریشه خصمانه ای در برابر ایران نمایان میسازد  و تمامی دست اندکاران در این مدیریت امریکائی رفتار  و گفتارشان مشابهتی با مدیریت دولتمردان امریکا را دارد. با توجه به گفته ها و درخواستهای خانم نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل میبینیم که صحبت های او در باره ایران چنان خصمانه و خارج از روند معقول است که مورد انتقاد دیگر اعضائ قرار گرفته است و میبینیم که برای تجمع چندین نفر در ایران خانم هیلی فوری تقاضای نشست اضطراری را نمود که اکثر قریب باتفاق نمایندگان کشورها در سازمان ملل این درخواست را خارج از عرف دانسته و سفیر روسیه انرا مخرب نامید.و نماینده ایران در سازمان ملل  ضمن رد این ادعا گفت مگر در اغتشاشات فرانسه و  در خود امریکا که جمعیت تظا هر کنندگان چندین برابر ایران بود  اینچنین درخواستی بعمل امد که جواب ان منفی و یا خیر بود .

 پس یاید دید چرا امریکا دست ایران را زیر ساطور خود میبیند

و در هر موقعیتی برجام را پیراهن عثمان برای ایرانیان و ضد یت انها بکار میبرد. چرا در سازمان ملل اسم ایران بعنوان خاصم و تهدید کننده ثبات جهانی عنوان میگردد .نه یک بار بلکه چندین و چندین بار توسط نماینده امریکا در سازمان ملل  . ایا منشائ ان همان برجام است. و یا امریکا این برجام را شاهرگ اقتصادی میبیند که درهر زمانی که صلاح دید و یا میلش کشید  انرا بفشارد و ایران را تهدید کند

روز گذشته با شرایط و نا خوشایندی همزمان با اصرار کشورهای امضائ کننده در برجام  انرا تا ئید کرد .حال  ایران بعنوان یک کشور مستقل و با داشتن منا بع طیبعی و صادرات غیر نفتی و داشتن تکنولوژی باید دست بدعا باشد که در سر امد دوره بعد چه خواهد شد .

ایا امریکا برجام را نقص خواهد کرد. ؟؟؟

برایند  این دو دلی و نداشتن یک پاسخ صریح نه تنها ایرانیان درگیر در موارد اقتصادی بلکه کشورهائی را که با ایران همکاری اقتصادی و یا احیانا برنامه سرمایه گذاری  در ایران را دارند انها در یک  ابهام قرار میدهد  که نتیجه ان نه تنها پیشرفتی حاصل نمی گردد بلکه اگر اقتصاد بهبود نیابد حداقل از دید خوش بیتی پیشرفتی هم نخواهد داشت.

هر دولتی که در امریکا  سر کار بیاید فقط دو دوره چهار ساله را در اختیار دارد. وقتی روند  حکومت دولتمردان فعلی امریکا  و سیستم اقتصاد ایران  را کنا ر هم قرار دهیم با یک اجمال منطقی میتوان بر این ایده متمایل گشت که با یک دید میشود گفت که ایران این دو دلی بر خواسته از تائید و یا عدم تائیدبر جام توسط امریکا  را کنار بگذارد . اعلام نماید که چون عمل کرد دولت امریکا در برابر این قعطنامه مشخص نیست  و اقتصاد ایران در یک حالت نا متعادلی قرار گرفته زیرا که سرمایه گذاران ترس از این دارند که امریکا از عهد نامه خارج و انها مواجه تا تنبیهانی از طرف امریکا شوند از طرفی دیگر بسیار مشهود است  که دولت امریکا برجام را ببازی گرفته و معاهده 2015 را که یا کشورهای المان انگلیس. فرانسه. چین. و روسیه و خود امریکا امضاء نموده اند و در سازمان بین الملل به ثبت رسده موارد مشروحه در ان قابلیت اجرائی برای تمامی اعضائ سازمان ملل را دارد

 لکن تنها این کشور امریکاست که مفاد قرار داد را بنفع خود و به دید خود و خارج ار اصول قرار داد تفسیر مینماید.

لذا ایرانیان در مقطع زمانی با توجه به عمل کرد بک جانبه امریکا در مورد برجام و نقض اشکار این کشور در این پیمان لازم میداند که این قرار داد را تا پایان دوره ریاست جمهوری اقای دونالد ترامپ بحالت تعلیق در میاورد.این بدان معناست که کشورهای 5+1 مفاد این پیمان را محترم شمرده و ایران در مقابل به تعهد خود پا بر جا خواهد ماند.

ایرانیان به این  نکته توجه دارند که قرار داد برجام از دید امریکا چماقی است در دست انها که منتظرند که بهر بهانه اشخاص و یا نهاد هائی را مورد تحریم قرار دهند ودلیل انرا نا هماهنگ بودن با روح برجام عنوان میکنند باید پرسید که ایا  این تحریم ها را مستند با برجام میدانند ؟؟؟

.ایران همواره الزامات خود را در پایبند بودن به برجام اعلام کرده و سازمان انر ژی اتمی و سایر نهاد ها همواره اعلام کرده اند که از اغاز معاهده ایران همواره تعهد خود را نسبت به برجام انجام داده و هیچ گونه نقصی نداشته .

ایران اعلام مینماید که قصد خروج ار پیمان را نداشته و همواره متعهد بان میباشد لکن از زمان بریاست رسیدن دولت فعلی امریکا و دیگاه های شخصی او نسبت به برجام و ندیده گرفتن قعطنامه امضاء شده و تفسیر ان  از نظر دید شخصی که مغایر با پیمان است لذا ایران   این پیمان را تا پایان ریاست جمهور  فعلی امریکا بحالت تعلیق در اورد

ایران به جامعه بین الملل اطمینان خاطر میدهد که بدنبال ساخت اتم نبوده و نیست  و خود را یک کشور با اهداف صلح جویانه در عرصه بین الملل میداتد

شاهرخ افزاسیابی

 


http://www.melbournegooya.com/439
doncast rest