امروز دوشنبه بیست و هشت اسفند ماه 1396 / ساعت 20:20:18

ملبورن گویا به هیچ سازمان و گروه و دسته ای وابسته نیست 

از خزانی زود گذر تا بها ری پر بار

 

حوادث چند روز گذشته و نا ارمیهائی در چند شهر ایران نتایجی را ببار اورد که هر کدام در جهت خود جای بحث را دارد . زیرا که این اجتماعات و این اعتراضات چگونه شگل گرفت . بازی کنندگان ان چه کسانی بودند و در نهایت چه انتظاراتی را میخواستند با این تجمع ها بگوش متصدیان برسانند. همزمان چه اشخاصی از این موقعیت استقبال شدید کردند و انتظاراتی را درپی براورده شدن نتیجه دنبال میکردند.

همه اینها سئوالی است که جای جواب و پاسخ گوئی  را دارد.

پیدایش -بنظر میرسد که سر اغار و بوجود اوردن این گردهم ائی ها اگر بتوان در صحت و سقم ان نه چندان واضح بیان کرد همانا یک عکس العمل از شکست خوردن در انتخابات سال قبل بود . و جبرانی بر مافات. که از مشهد شروع و بسرعت در اکثر شهر ها گسترش پیدا کرد . وقتی به کسترش سریع این رویداد نگاه شود یک نکته را روشن مینماید که ان تعداد مردمی را که باین سرعت  اجتماع کردند پس باید  امادگی انرااز قبل می داشتند . شاید صداها در گلو بود ه و منتظر بودند که ان صداها را با این گونه بگوش برسانند. شاید عوامل مختلفی را بتوان اذعا ن کرد و تنها  به یک دلیل نیست لکن مهمترین انها گرانی معیشت است .بر ملا شدن اختلاسات چند میلیادر تومانی نه یک بار بلکه  چندین بار.اعمال فشار بر مردم برای تحمیل اراده و ندیده گرفتن خواسته های بجای انها.

ان تعداد تظاهر کنندگانی که به خیابان ریختند اکثر انها کسانی بودند که از گرانی معیشت به تنگ امده اند . کسانی که خرجشان با این گرانی کفاف نمی دهد و انها مجبورند چند تا شغل را داشته باشند تا بتوان نانی بر سفره خانواده اورد . بطور مسلم  در میان انها هیچ اقا زاده ای نبوده است . اقا زاده هائی که سوار بر ماشین های لامبار گینی میلیارد تومانی و یا بنز اخرین مدل  میشوند ارزوئی و یا اهدافی  ندارند که در این اعتراضات شرکت کنند.این است درد مردم.این سئوال از کجا اوردهای را در تمامی دنیا رعایت میکنند میپرسند اقا ئی که تو در چند سال پیش یک فرد معمولی با درامدی معمولی بودی حالا چه شده که ثروتت از پارو بالا میرود.

بازی کننان در صحنه- این بازی کننان در صحنه را میتوان در اکثر قریب باتفاق مردم دید که انها اشخاصی بودند هستند و خواهند بود که بدنبال یک زندگی ارام میگردند. انها دنبال درد سر نیستند. میخواهند نانی در سفره داشته باشند. بجای گرفتن چندین شغل و صرف وقت  ان زمانها را در کنار خانواده بگذرانند. وقتی میشنوند که فقط یک نفر در عرض چند سال هزاران متر زمین بنام اوست و میلیاردها دلار در حساب شخصی دارد که نه برای انها قدمی زده و نه تلاشی کرده و خود را با انها مقایسه میکند این یک حس انتقام جوئی باو دست میدهد.

در کنار این اشخاصی پیدا شدند کسانی که از این موقغیت رویای خود را در ان دیدند. بخود گفتند الان موقع ان رسیده که امال چندین ساله را زنده کنم و از اجتماع مردم بنام خودم استفاده نمایم . و یا کشوری با هزاران هزار کیلومتر دور این فرصت را غنیمت شمرد و شروع به پشتیانی از اشخاصی را کرد که در چند ماه پیش انها را تروریست نامیده بود . و یا سلطان به انتظار نشسته را وادار کرد که اظهار نظریاتی را بنفع اهداف خود در نشریات اغاز نماید.و یا در سازمان ملل متحد تقاضای نشست اضطراری را برای تجمع چندین نفر در ایران پیشنهاد دادند. . لذا با مروری از ابتدا باید

 امید داشته باشیم که با این تجربه زمانی ما را وادار کند که  به خواسته مردم و به انتظارات مردم گوش دهیم

.مردم ایرن ان اگاهی را  دارند که هیچ کدام از کشورهای بیگانه دایه مهربانتر از مادر برای ایرانیان نخواهند بود. و بطور مسلم این ایرانیان هستند که  سرنوشت خود را مشخص میکنند و هیچ عواملی در خارج نمیتواند سرنوشت ساز باشد

شاهرخ افراسابی


http://www.melbournegooya.com/381محمد 1396/10/19 10:56:10

دقیقا برای همه ما ایرانیان یک مشکل همین اقازاده ها هستند.

پاسخ

محمد 1396/10/19 11:03:58

درست و بجا .امیدواریم که بگوش برسد و کاری برای ان انجام دهند.

پاسخ

doncast rest