امروز دوشنبه بیست و هشت اسفند ماه 1396 / ساعت 20:15:22

ملبورن گویا به هیچ سازمان و گروه و دسته ای وابسته نیستتعدادی از تحلیلگران و ناظران به سه سوال درباره اعتراضات سراسری چند روزه اخیر ایران پاسخ گفته اند.
 • در اعتراضات اخیر ایرامعترضان در پایتخت و شهرهای بزرگ بودند. علت آن را چه می دانید؟ن نام بسیاری از شهرها و شهرستان های کوچک و فراموش شده ایران شنیده و دیده می شود که در اعتراضاتی مانند ۸۸ عملا نظاره گر
 • در این اعتراضات شعارهایی ساختارشکنانه تر و متفاوت تر نسبت به سایر اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی داده شده است. آیا معترضان سرخورده از جریانات درون حکومتی به دنبال راه سوم و آلترناتیو جدیدی هستند؟
 • به نظر می رسد مشکلات روزمره مردم مانند گرانی ، تورم و بیکاری یکی از دغدغه های اصلی تظاهر کنندگان را با توجه به اوضاع اقتصادی ایران شکل می دهد. نظر شما درباره آن چیست؟

مشهدحق نشر عکس iSna

Image caption مشکلات اقتصادی، فقر و فساد ساختاری، حق حیات و دیگر حقوق اساسی میلیونها انسان را در ایران با مخاطرات جدی مواجه‌ کرده‌ است. اما ریشه‌ همه این بحرانها با توجه به ساختار سلسه‌مراتبی قدرت در ایران در «سیستم سیاست» نهفته‌ است

تقلیل مردم به رای دهندگان در انتخابات/ساسان امجدی؛ تحلیلگر سیاسی

 • در دورانی که گفتمان اصلاح طلبی حکومتی با توجه به سرکوب و به حاشیه‌راندن گفتمان های تحول خواه‌، خود را به عنوان تنها بدیل موجود به جامعه معرفی کرده‌ بود، مفهوم «مردم» دستخوش تحولی معنایی گردید. از نگاه آنها «مردم» به گروهی از شرکت کننده‌گان در انتخابات تقلیل یافته‌ بود که وظیفه‌ دارند از انتخاب گزینه‌ «بدتر» و «سوریه‌ای» شدن ایران جلوگیری کنند. انگار مفهوم «مردم» دیگر نه مشمول آنهایی می شد که مطالباتشان فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نه آنهایی را دربر می گرفت که سی درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند و از گرسنگی رنج می برند. می خواستند بگویند مطالبات بر زمین مانده «مردم»، ورود زنان به ورزشگاهها و پخش «ربنای شجریان» است. این رویکرد و همچنین سیاست زدایی از جامعه، به تقویت این تصور دامن زده‌ بود که مردم «حاشیه»‌، اصولا مشمول مفهموم «مردم» نمی باشند و هیچ عاملیتی نیز برای آنها نمی توان متصور شد. در چنین شرایطی است که خواسته‌ها و اعتراض مردم ایذه، تویسرکان و کرمانشاه بر اساس درک آنها از وضعیتی که در آن به سر می برند و نه نقشی که گفتمان های درون حکومتی برای آنها قائل بود، شکل می گیرد و به کنش جمعی منتهی می شود.
 • یکی از اساسی ترین مشخصه‌های این اعتراضات این است که گذار از گفتمان های جمهوری اسلامی اعم از اصول گرا و اصلاح طلب به عرصه‌ عمومی کشیده‌ شده‌ است. سرخوردگی از جریانات درون حکومتی سالهاست که اتفاق افتاده‌ است. آنچه‌ امکان تجلی این وضعیت را سلب کرده‌ بود، انحصار همه حوزه‌ها از سوی گفتمان های درون حکومتی و وجود امکان و اراده‌ اعمال سلطه‌ حاکمیت بر حوزه‌ عمومی بود. اما آنچه امروز اتفاق افتاده‌ شکست سلطه‌ و خارج ساختن این حوزه‌ از انحصار اصلاح طلب/اعتدال گرا و اصول گرا و بازگشت به معنای واقعی سیاست، اعتراض و کنش سیاسی است.
 • مشکلات اقتصادی، فقر و فساد ساختاری، حق حیات و دیگر حقوق اساسی میلیونها انسان را در ایران با مخاطرات جدی مواجه‌ کرده‌ است. اما ریشه‌ همه این بحرانها با توجه به ساختار سلسه‌مراتبی قدرت در ایران در «سیستم سیاست» نهفته‌ است. بنابراین اعتراض ها به وضعیت موجود اگرچه دربردارنده سویه‌های معیشتی و اقتصادی است، اما راه‌حل و گذار از آن متوجه نظام سیاسی است. پیگیری مطالبات صنفی، امکان اعتراض به گرانی، فساد و روانت خواری و اعمال فشار بر دولت برای اشتغال زایی، همه مستلزم وجود مکانیسم های قانونی برای تضمین اجرای حقوق بنیادین است. وقتی حاکمیت نظام حقوقی غیرمستقل خود را به ابزاری برای اعمال فشار بر شهروندان و نه بستری برای احقاق حقوق این مطالبات اولیه‌ تبدیل می کند، در نتیجه‌ رسیدگی به این دغدغه‌ها به امری به غایت سیاسی تبدیل می شود و معترضان نسبت به این امر آگاهند.

استیصال ناراضیان/علی‌ حاجی قاسمی، مدیر دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سودرتورن

 • وقوع اعتراضات در شهرهای کوچک تر و نواحی توسعه نیافته کشور به وضوح نشان می دهد که ناراضیان اصلی در حرکت های اخیرا را گروه هایی از مردم تشکیل می دهند که از بی عدالتی ها در توزیع عادلانه ثروت و امکانات در کشور رنج می برند. بخش اعظم ثروت وامکانات در طی چند دهه اخیر در تهران و شهرهای بزرگ کشور متمرکز شده و ما شاهد شکاف جمعیتی آشکار میان طبقات اجتماعی در کشور هستیم. در حالیکه بخش گسترده ای از شهروندان ساکن در پایتخت و شهرهای بزرگتر کشور را طبقات متوسط به بالا تشکیل می دهد . لایه های پایینی طبقه متوسط و گروهای تنگدست در شهرهای کوچکتر اکثریت گسترده ای را تشکیل می دهند. این گروه ها بازندگان اصلی تحریم ها و مدیریت سیاسی کشور بوده که به دلیل فساد سیستمی، که امکانات اصلی را بین وفاداران به سیستم توزیع کرده است، در مدتی طولانی در حاشیه مانده اند.
 • جوانان بیکاری که در فقر و تنگدستی به سر می برند از مشاهده فساد گسترده سیستمی و فقدان برنامه جامع ای که در کوتاه مدت به اشتغال آنها بیانجامد شدیدا نومید هستند و چون مجرایی برای به گوش رساندن نارضایتی خود ندارند اعتراض خیابانی را برگزیده اند. رادیکالیسم موجود در حرکت این جوانان نشان از خشم مفرط آنها نسبت به کم توجهی نظام به وضعیت آنها و اولویت دادن به اهداف دیگر نظیر حضور منطقه ای و حمایت از متحدین در کشورهای همسایه و یا مثلا توانمندسازی نهادهای ایدئولوژیک و مذهبی به جای تنگدستان جامعه است. آلترناتیو سومی که جای خالی اش در سپهر سیاسی ایران بشدت احساس می شود یک جریان اصیل سیاسی است که رفاه عمومی را به عنوان مهمترین مسئولیت دستگاه سیاسی کشور بشناسد و وظیفه اصلی دولت را تامین رفاه عمومی شهروندان بداند، همان کاری که احزاب سوسیال دموکرات پس از جنگ جهانی دوم تا کنون با ایجاد دولت های رفاه انجام داده اند.
 • دغدغه اصلی معترضین دقیقا همین موارد است اما فراتر از آن آنچه زمینه شکل گیری خشم و شورشگری را در لشگر بیکاران موجب شده است، مشاهده بی عدالتی گستره سیستم در توزیع امکانات موجود و همچنین تداوم استیصال در این ناراضیان است که از بی اعتنایی دست اندرکاران مرکز نشین به تنگ آمده اند. به نظر می رسد بسیاری از این ناراضیان بر این باور باشند که همه مدعیان قدرت تا کنون از آنها استفاده ابزاری کرده اند و دلسوزی که منادی آنها باشد در سیستم موجود در دسترس نیست. فساد گسترده سیستمی که اینک برای همه محرز شده است جوانان بیکار و مسمری بگیرانی که در مواردی ماه ها از دریافت حقوق خود محروم بوده اند و برخی نیز اندک پس انداز خود در موسسات مالی فاسد را نیز در معرض غارت دیده اند از این وضع عاصی شده اند.

زنانحق نشر عکس iSna

Image caption با در نظر گرفتن اعتراض های زنان با نقض حقوق شهروندی در حال حاضر ما با یک سبد اعتراضی مواجه هستیم که به فراخور شرایط شاهد جلوه گری یکی از طیف های شعارها هستیم.

 

 

 

 

پیش لرزه های یکی از گسل های جامعه ایران/رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی

 • مهم ترین علت گسترش شبکه های اجتماعی و حضور فعال شهروند خبرنگاران است که به منبع تولید خبر تبدیل شده اند. افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق شهروندی و مطالبات که باز هم متاثر از عصر رسانه است، نیز موثر است. در دو سال اخیر، برخی از تجمعات اعتراضی شهروندان که گاه در مقابل وزرا صورت گرفته و یا تحرکات مدنی مانند فعالیت های محیط زیستی، از سوی رسانه های جریان اصلی مورد توجه قرار گرفته و بازتاب مناسبی داشته، به همین جهت انگیزه طرح مطالبه و حضور در صحنه از سوی ساکنان این شهرها و شهرستان ها بیشتر شده، چون متوجه شده اند که بر خلاف گذشته بیشتر دیده می شوند.
 • به نظر می رسد شعارها علیه مقامات اصلی جمهوری اسلامی تندتر نشده است. در سال ۸۸ هم نمونه این شعارها شنیده می شد. چیزی که در این تجمعات رخ داده، تنوع بیشتر شعارهاست که می تواند بازتاب گسترش نارضایتی به همه اقشار باشد. شعارها در این تجمعات علاوه بر جنبه سیاسی، به طور گسترده جنبه اقتصادی هم دارد و کلماتی مانند دزد، فاسد و اختلاس قبلا شنیده نمی شد. همچنین شعارهایی که در تمجید از سال های پیش از انقلاب و یا خاندان پهلوی و همچنین علیه دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا مطرح می شود، گستره عظیمی از نارضایتی ها را نشان می دهد. این شعارها حداقل نشان می دهد که جمعیت پتانسیل از نیروهای سیاسی حاضر در مدیریت جمهوری اسلامی نومید هستند. ترکیب شعارها و معترضان و خواسته ها، نمی تواند ما را به سمت آلترناتیو مشخصی هدایت کند. نقل قول مشهوری درباره انقلاب ۵۷ وجود دارد که می گوید مردم می دانستند چه چیزی را نمی خواهند ولی دقیقا نمی دانستند چه چیزی را می خواهند. به نظر می رسد اکنون نیز ماهیت اعتراض ها در همان وضعیت است.

 

 

 •  
 • این مطالبات را می توان دغدغه مکمل توصیف کرد. با در نظر گرفتن اعتراض های زنان با نقض حقوق شهروندی در حال حاضر ما با یک سبد اعتراضی مواجه هستیم که به فراخور شرایط شاهد جلوه گری یکی از طیف های شعارها هستیم. این تصور اشتباهی از نظر

 

 


http://www.melbournegooya.com/364
doncast rest