امروز دوشنبه بیست و هشت اسفند ماه 1396 / ساعت 20:17:45

ملبورن گویا به هیچ سازمان و گروه و دسته ای وابسته نیست

mazda
mazda6
مزدا
persian cusin

تماس با ما

بیننده گرام.

کارکنان ملبورن گویا خوشوقت خواهند شد که دریافت کننده نظریات شما باشند. ما بطور مسلم کلیه پیشنهاد و نظریه شما را برای اظهار عمومی منتشر میکنیم.

اگر سئو الی د ارید و یا اگر نظریه ای از اشخاص مطلع و ذیصلاح در این محیط بخواهید انرا با ما در میان بگذارید . ما نظریه و پیشنهاد شما را در اسرع وقت منتشر و چنانچه پاسخی دریافت نمودیم باطلاع میرسانیم. تماس شما با ما از طریق ایمیل ادرس ما و با فاکس راه ارتباطی ما با شماست.

لطفا نظریه و پیشنهاد خود را برای ما ارسال ذارید.  با تشکر

شناسائی شرکت

 نام شرکت :                                  BGC Pty Ltd 
شماره ثبت شرکت :                        581-789 -617  
فعالیت با نام:                             facetrade.org 
ادرس پستی  :        PO Box 4302- Doncaster Heights vic 3109     Australia 
شماره فاکس                    7374-9891-613 
ایمیل ادرس:         info@melbournegooya.com 
وب سایت:          www.melbournegooya.com 

 

لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نما ئید

jcourt shop
bafeh
pers flower
doncast rest