امروز شنبه چهار فروردین ماه 1397 / ساعت 06:58:35

ملبورن گویا به هیچ سازمان و گروه و دسته ای وابسته نیست

mazda
mazda6
مزدا
persian cusin

در خواست اگهیهای تبریک و تسلیت

 

بیننده گرام

جهت درج اگهی خود چه تبریک و یا تسلیت و یا هر نوع اگهی که مایل بچاپ ان در این نشریه جهت اطلاع عموم ایرانیان مقیم استرالیا هستید

. لطفا فرم یر را تکمیل و پس از پرذاخت هزینه مر بوطه( به جذول تعرفه ها مراجعه نمائیذ).

 انرا بادرس ما  ارسال .بعد از دریافت  پس از تائیدحد اکثر 24 ساعت نسبت به انتشار ان اقدام میگرد د

توجه نمائید که متن اگهی شما که در قسمت شرح مطلب  است هما نا که شما درخواست نموده اید و بدون هیچ تغیری منتشر میشود

لطفا ملبورن گویا را به دوستان و اشنایان خود معرفی نمائید

www.melbournegooya.com

اینجانب بدینوسیله اعلام مینمایم که هزینه درج اگهی طبق جدول تعرفه پرداخت گردید


آدرس : تهران

تبریک

شماره تماس : 2342

2017-09-21 17:16:25

jcourt shop
bafeh
pers flower
doncast rest